Határtalanul
Tehetség.hu
Tehetség

SKÁID Dornyay Béla Tagiskola

Tagiskolánk elődjét, az elemi iskolát 1894-ben a Palackgyári Társulat alapította. 1997-ben vettük fel dr. Dornyay Béla természettudós tanár nevét.

A városközpont közelében, mégis falusias környezetben, eddig 8, most már 12 - és átmenetileg a Diákotthonban további 3 - osztálynyi gyermek nevelése-oktatása folyik családias légkörben, megújult tantestülettel. A kedvező adottságok (a szülők közeli munkahelyei, a jó megközelíthetőség) s pedagógiai munkánk eredményeként a szülők mindig szívesen választották iskolánkat.

Az iskolai élet kissé zsúfolt feltételek között, de megújult fűtéssel, jól felszerelt 12 teremben, egy többfunkciós olvasóteremben és a tornaszobában folyik. A félig fedett kis udvar esős időben is lehetővé teszi a levegőzést, a sportpálya pedig a testnevelés és udvari játék feltételeit biztosítja.

A tanulói összetétel a családi háttér szempontjából heterogén: fejlesztésre szoruló és kiemelten tehetséges gyermekeket nevelünk egy közösségben. Szinte minden területen büszkélkedhetünk tanulóink megyei, illetve országos versenyeredményeivel.

Fejlesztőmunkánkban nagy segítséget jelent, hogy három pedagógusunk végez mozgásterápiás fejlesztést, saját gyógypedagógusunk, fejlesztőpedagógusunk, valamint az „Illyés” utazószakemberei itt helyben ellátják gyermekeinket.

Kiegészült tantestületünk értékrendje, hozzáállása kellő alapot biztosít a gyermekközpontú pedagógiai gyakorlat megvalósításához. Pedagógiai eszköztárunkban az elfogadás, a tolerancia, a pozitív megerősítés, a dicséret és az elismerés, a tanulók motiválása, sikerélményhez juttatása dominál.

Innovatív tantestületünk 2000-ben megkezdte az intézmény minőségfejlesztési rendszerének kiépítését (COMENIUS II). 2004-ben kiemelkedő minőségfejlesztési munkánkért országos elismerésben: IIASA SHIBA elismerő oklevélben részesültünk. Több pedagógusunk munkáját ismerték el városi megyei, ill. országos szintű kitüntetéssel. A TÁMOP és TIOP keretében átfogó módszertani fejlesztésbe fogtunk.

Hagyományteremtő és -őrző tevékenységünk elsősorban névadónk szellemiségéhez kötődik. Iskolánk emblémája Dornyay Béla munkásságát, hitvallását jelképezi: „Honismerettel - honszeretethez”. Tanórán kívüli, ill. szabadidős tevékenységünk jórészt az egészséges életmóddal, természetismerettel és környezeti neveléssel kapcsolatos. Évek óta rendezünk térségi környezetvédelmi, ill. honismereti vetélkedőt, de mindennapi életünk szerves része a természetjárás és az erdei iskola is. A tanórán kívüli tevékenységet kisfürkész és környezetvédelmi szakkörünk mellett más művészeti-, ill. sport szervezetek, intézmények foglalkozásai színesítik. A hitoktatás több csoporttal működik.

Az iskolai sportkör keretében kiemelten a labdarúgással foglalkozunk, de a testnevelők tudatos fejlesztésének köszönhetően más sportágakban (pl. atlétika) is eredményesen szerepelnek tanulóink.

Nevelő-oktató munkákat a város, illetve szűkebb környezetünk cégei, intézményei, civil szervezetei példaértékű partnerségbentámogatják.